Megemlékezés és koszorúzás a Batthyány-mauzóleumnál

Helyszín: Budapest, Fiumei úti Nemzeti Sírkert

Időpont: 2013. október 6. 10.30 óra


Az Aradi Vértanúk Emléknapján az 1848–49-es forradalom és szabadságharc leverését követően az Aradon kivégzett 13 vértanúra, illetve az ugyanezen a napon Pesten kivégzett Batthyány Lajosra, Magyarország első független, felelős kormányának miniszterelnökére emlékezünk.

A nemzeti lobogó felvonása és félárbocra eresztése után a kegyeleti megemlékezés, a koszorúk elhelyezése az egykori miniszterelnök síremlékénél folytatódik a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben. Gróf Batthyány Lajost 1870. június 9-én helyezték örök nyugalomra a mauzóleum alatti kriptában. Rajta kívül itt nyugszik még felesége, Zichy Antónia, fia és lánya, és kisgyermekként elhunyt unokája is.

A résztvevők koszorúzással és néma főhajtással tisztelegnek a hősök emléke előtt. A mauzóleumnál a tiszteletadók a kegyelet koszorúit helyezik el. A koszorúzás a „Honfidal” című katonainduló hangjaira történik, amelyet a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár Központi Zenekara ad elő. A koszorúk elhelyezését követően a koszorúvivő katonák tiszteletadásával egy időben a lélekharang négyszer megkondul. A helyszínre a nap folyamán várjuk az egyéni megemlékezőket.

A koszorúzást követően a Honvéd Díszzászlóalj tiszteletadást teljesít, majd a Szózat elhangzása után díszmenetet hajt végre. Az ünnepség a Magyar Takarodó elhangzásával ér véget.

A ceremónián Magyarország történelmi zászlói is felsorakoznak. Az ünnepség narrátora Blaskó Péter színművész.

Fotó: Horváth Ernő