Schweidel József

„A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot.” – Schweidel József utolsó mondata kivégzése előtt.

Elmagyarosodott délvidéki német polgár, a Bács megyei Zomborban született 1796-ban. Amikor az ezredet Magyarországra vezényelték, rangidős tisztként felkereste tiszttársait, felesküdött a magyar alkotmányra és csatlakozott a magyar függetlenségi mozgalomhoz. Gyorsan érvényesült, miután kitűnt bátorságával a pákozdi és schwechati ütközetben. 1848. október végétől tábornok, 1848 novemberében őt bízta meg Görgey a feldunai hadtest egyik hadosztályának parancsnokságával. A hadbíróság golyó általi halálra ítélte, azzal a feszülettel a kezében lépett a hóhér elé, amelyet a csatákba is mindig magával vitt. Kivégzése előtt ezt kérte Bardócz minorita atyától: „Kezeim között akarom tartani s vele meghalni, s ha már meghaltam, ne irtózzék kezeim közül kivenni s aztán majd fiamnak átadni."

Rádióspot: