Láhner György

„Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon! És az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom.” – Láhner György utolsó mondata kivégzésekor.

1795. vagy 1796. október 6-án született a Túróc megyei Necpálon, egy elmagyarosodott, német származású polgári családban. 1848 szeptemberétől a hadügyminisztériumban, a fegyverkezési és felszerelési osztály, később a tüzérségi és felfegyverzési osztály vezetőjeként kulcsfontosságú szerepet játszott a honvédség fegyver- és lőszerellátásának biztosításában. 1848. október 12-től alezredesi, november 28-tól ezredesi rangban szolgált. Szoros baráti viszony fűzte Görgeyhez, és bírta Kossuth nagyrabecsülését is. Kötél általi halálra ítélték; saját születésnapján lépett a bitófa alá.

Kivégzése előtt Láhner György fuvolán játszotta Donizetti Lammermoori Luciájának egy részletét.

Rádióspot: