Knezich Károly

„Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény, és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat!”-  Knezich Károly utolsó mondata kivégzése előtt.

Horvát határőr családban született 1808-ban. A 40-es években Galíciában, Lembergben is szolgált. A galíciai lengyel felkelés leverésének tapasztalatai mély ellenszenvet ébresztettek benne a birodalmi politika iránt. 1848-ban, amikor átlépett a honvédseregbe, már százados. 1848 nyarától részt vett a délvidéki harcokban. A szolnoki csata után lesz ezredes. 1848. december 1-én lett alezredes, 1849. március 13-án ezredessé léptették elő. 1849 májusában tábornoki kinevezést kapott, ebbéli minőségében volt ott Buda visszafoglalásakor.

Érdekesség, illetve a család tragédiája, hogy fivére a császári seregben harcolt a magyar honvédség ellen. Halála előtt levelet írt, kivégzéskor legkevesebbet szólt, mindvégig imádkozott.

Rádióspot: