Kiadvány

Könyvek, cikkek, tanulmányok

Feltöltés alatt!


Az aradi vértanúk naplói. Válogatta, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Katona Tamás. (Bukarest, 1991)

Katona Tamás (szerk.): Az aradi vértanúk. Budapest: Európa. (1983)

Hamvay Ödön: Az aradi tizenhárom (Budapest, 1899)

Bartha Albert: Az aradi tizenhárom vértanú pörének és kivégzésének hiteles története (Budapest, 1930)

Hermann Róbert: Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc vértanúi – október 6.

Hermann Róbert. „Az 1849-1850. évi kivégzések”. Aetas 2000 (1-2).

Réthy Endre, Takács László. Aradi vértanúink. Tankönyvkiadó.(1988)

Csorba László: A tizenhárom aradi vértanú (Budapest, 1989)

Pásztor Emil: A tizenötödik aradi vértanú (Bp., 1979)