Gróf Dessewffy Arisztid

„Tegnap hősök kellettek, ma mártirok... Így parancsolja ezt hazám szolgálata.” – Gróf Dessewffy Arisztid utolsó mondata kivégzése előtt.
Az Abaúj megyei Csákányban született 1802-ben, egy ősi nemesi család sarjaként. 1819-től 1839-ig az 5. Radetzky huszárezredben szolgált. A szabadságharc kitörésekor a sárosi nemzetőrség őrnagya, 1848. november 26-tól honvéd alezredes.

A téli hadjáratban eredményesen harcol a felső-tiszai hadseregben, a tavaszi hadjárat alatt az 1. hadtest hadosztályparancsnoka. 1849. február 14-én honvéd ezredessé léptették elő. 1849. június 2-án honvéd vezérőrnagy lett, az augusztusi szőregi és temesvári csatákban kiválóan szerepelt. A döntő vereség után a IX. hadtest parancsnokságát átadta Lázár Vilmos ezredesnek. A hadbíróság halálra ítélte, de nem kötél általi halálra, hanem főbe lőtték. A golyó általi halálra "kegyelmezett" Kisst, Schweidelt, Dessewffyt és Lázárt a vár északi sáncában lőtték hajnalban agyon.

Rádióspot: