Damjanich János

„Azt gondoltam én leszek az utolsó, mert a csatában mindig az első voltam. Szegény Emíliám! Éljen a haza!" – Damjanich János utolsó mondata kivégzése előtt.

„A veretlen hadvezér” Stazán született 1804-ben, szerb határőr családban. 1820-tól hadapród; már százados, amikor 1848. március 31-én szóváltásba keveredik a magyarokat és Kossuthot szidalmazó Haynau altábornaggyal, ezért Olaszországba vezénylik, de sikerül visszakérnie magát Magyarországra. Kiemelkedő tulajdonságainak köszönhetően gyorsan halad a katonai ranglétrán, 1848. december 20-án honvéd vezérőrnaggyá nevezték ki. A tavaszi hadjáratban döntő szerepe volt a tápióbicskei, isaszegi, váci, nagysallói és komáromi győzelemben. Július 11-én Kossuth kinevezte az aradi vár főfelügyelőjévé, július 27-től az aradi vár parancsnoka. Augusztus 17-én adta át a várat az orosz csapatoknak.

Damjanich János börtönében katolikus hitre tért, megvallotta a katolikus hitet és meggyónt. Sokak szerint az aradi vértanúktól származó egyik legszebb imádságot hagyta ránk:

„Mindenség ura! Hozzád küldöm imámat. Te erősítsél meg a nőmtőli végbúcsú rettenetes perczében; erősíts tovább is, Atyám, hogy a halál e lealázó nemét mint férfi álljam ki. Hallgasd meg, Mindenható, kérésemet! Te őrködtél fölöttem a harczok mezején; te vezettél a véres csatákban; s megengedéd, hogy azokat túléljem. Oltalmazd meg, mindenható, szerencsétlen hazámat a további vésztől. Lágyítsd meg az uralkodó szívét az ittmaradottak iránt.

Adj erőt szegény Emíliámnak, hogy adott szavát, miszerint sorsát zúgolódás nélkül, erős hittel tűrendi – beválthassa.
Áldás reád Arad! Áldás a szerencsétlen hazának!”

A törött lábú, hatalmas termetű Damjanich Jánost, aki egyetlenegy csatát sem veszített, szekér vitte a halálos úton, békésen szivarozott. Halála előtt levelet írt. Franz Bott, a hóhér várta az elítélteket a Főtéren. A brünni mester erősen izgult, mint mondta, még sosem akasztott arisztokratákat. Nem volt könnyű dolga, a szerb óriással hosszan kínlódott. A kötél általi halálra ítéltek közül ő lépett nyolcadikként a bitófa alá.

Rádióspot: