Aulich Lajos

„Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok! Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom megértik ezt a szolgálatot.” – Aulich Lajos utolsó mondata kivégzése előtt.

A vértanúk közül a legidősebb, Pozsonyban született 1793-ban. 1812-ben lépett be a császári és királyi hadseregbe apródként, s részt vett a napóleoni háborúban. 1848-ban már alezredes és zászlóaljparancsnok volt. Először a Délvidéken, a Magyarország ellen fellázadt szerbek ellen küzd. 1848 decemberében már ezredesi rangban a feldunai hadtest egy hadosztályát vezeti. 1849. február 25-én tábornokká léptették elő. 1849 tavaszán ő kapta meg a Pest előtt hagyott csapatok parancsnokságát. Július 14-én Kossuth hadügyminiszterré nevezte ki. A kötél általi halálra ítéltek közül hetedikként lépett a bitófa alá, a kivégzése előtt Horatius-idézeteket tanulmányozott.

A haditörvényszék előtt minden kérdésre ezt a választ adta: „Királyom parancsára esküdtem hűséget a magyar alkotmányra, s eskümet halálomig meg kell tartanom.”

Rádióspot: